dare101

     วันนี้ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น. /ร.ต.อ.อาคม ศิวินา รอง สวป.ฯ,ร.ต.ต. กิตติเชษฐ์ สุขอาษา รอง สว.(ป.)ฯ , ด.ต.นิติกร การกวี (ครูตำรวจแดร์) พร้อมด้วย ด.ต.ทวีศักดิ์ ขันแก้ว จร.638,ด.ต.เด่นดวง สอนโกษา จร.637 พร้อมด้วย นสต.ฝึกงาน รวม 3 นาย ร่วมโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิ.ย. 64)
(1).บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
(2). แจกสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(3).พร้อมแจกของรางวัล /ตอบปัญหา/ร่วมกิจกรรม
(4). ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียล Facebook /เว็บไซต์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
นักเรียน ชั้น ป. 4-6 และ ม.1-3 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ตำบลหนองแก้วฯ จำนวน 130 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับนักเรียน +++ประมวลภาพ+++